ثبت دامنه بین المللی

ثبت دامنه های بین المللی و ثبت هر نوع دامنه های جدید:

  • COM.
  • NET.
  • ORG.
  • ASIA.
  • NL.
  • US
  • TV.
  • CO.

و دیگر دامنه ها.