پلان های میزبانی

۵۱۲ مگابایت

$۳۰
 • ۵ ایمیل آدرس
 • ۵GB پهنای باند
 • ۵۱۲MB فضا
 • سی پنل ۱۱
 • ۴ دیتابیس
 • پشتیبانی نامحدود
خرید پلان

۱ گیگا بایت

$۵۰
 • ایمیل آدرس نامحدود
 • ۱۰GB پهنای باند
 • 1GB فضا
 • سی پنل ۱۱
 • دیتابیس نامحدود
 • پشتیبانی نامحدود
خرید پلان

۲ گیگا بایت

$۹۵
 • ایمیل آدرس نامحدود
 • ۲۰GB پهنای باند
 • ۲GB فضا
 • سی پنل ۱۱
 • دیتابیس نامحدود
 • پشتیبانی نامحدود
خرید پلان

۳ گیگا بایت

$۱۵۰
 • ایمیل آدرس نامحدود
 • ۳۰GB پهنای باند
 • ۳GB فضا
 • سی پنل ۱۱
 • دیتابیس نامحدود
 • پشتیبانی نامحدود
خرید پلان
 

نامحدود ساده

$۲۰۰
 • ۱۰۰ ایمیل آدرس
 • ۵۰GB پهنای باند
 • فضا نامحدود
 • سی پنل ۱۱
 • ۲۰ دیتابیس
 • پشتیبانی نامحدود
خرید پلان

نامحدود عالی

$۲۵۰
 • ایمیل آدرس نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • فضا نامحدود
 • سی پنل ۱۱
 • دیتابیس نامحدود
 • پشتیبانی نامحدود
خرید پلان

سرور وی پی اس

تماس بگیرید
 • ایمیل آدرس ؟
 • پهنای باند ؟
 • فضا ؟
 • سی پنل ۱۱
 • دیتابیس ؟
 • پشتیبانی نامحدود
خرید پلان

سرور اختصاصی

تماس بگیرید
 • ایمیل آدرس ؟
 • پهنای باند ؟
 • فضا ؟
 • سی پنل ۱۱
 • دیتابیس ؟
 • پشتیبانی نامحدود
خرید پلان

میزبانی ویب

درتاریخ . ارسال از بدون مجموعه

به زودی